IMG_8086 (2)

Wizyta posłów Platformy Obywatelskiej w Płocku

Od spotkania z przedstawicielami instytucji kultury rozpoczęła się wizyta w Płocku marszałek Małgorzaty Kidawa-Błońskiej oraz posłów PO Elżbiety Gapińskiej, Anny Białkowskiej oraz Wojciecha Króla, którzy w swojej pracy parlamentarnej zajmują się sferą kultury. Punktem wyjścia do rozmowy były założenia deklaracji programowej „Polska Obywatelska 2.0” przyjętej na Konwencji Krajowej PO 2 października br.

W dyskusji, która odbyła się w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego wzięli udział m.in. dyrektor Książnicy Płockiej – Joanna Banasiak, dyrektor Płockiej Galerii Sztuki – Alicja Wasilewska, dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej – Adam Mieczykowski, dyrektor Muzeum Mazowieckiego – Leonard Sobieraj, dyrektor Teatru Dramatycznego – Marek Mokrowiecki, dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – Radosław Malinowski oraz założyciel księgarnio-kawiarni Czerwony Atrament – Krzysztof Blinkiewicz.

Dziś mierzymy się z dużym wyzwaniem, aby ocalić to, co w kulturze najważniejsze. Trzeba stworzyć strategię dla kultury na wiele lat

– podkreśliła na wstępie marszałek Kidawa-Błońska.

Joanna Banasiak, która kieruje Książnicą Płocką, podkreśliła dumę z pracowników, bez których instytucje kultury w Płocku nie funkcjonowałyby tak dobrze. O ich wysokim poziomie świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i czołowe miejsca wśród placówek kultury w całej Polsce. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili również wyjątkową i unikalną w skali kraju współpracę instytucji kultury w Płocku, które wymieniają się informacjami, konsultują w sprawie organizacji wydarzeń, realizują wspólne projekty.

Wśród spraw, które zdaniem osób obecnych na spotkaniu ułatwiłyby funkcjonowanie instytucji kultury są m.in. wprowadzenie jednolitego podatku VAT na książki i audiobooki, lepsza koordynacja współpracy między resortami kultury, edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego, a także reforma ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.

Z Płocka idzie bardzo pozytywny przykład. Wszystkie instytucje mówią jednym głosem, a nie wypominają sobie, że któraś dostała więcej środków

– podsumowała marszałek Kidawa-Błońska.

Marszałek dodała, że wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w pracy parlamentarnej posłów PO.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Leonardem Sobierajem, dyrektorem Muzeum Mazowieckiego, które jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Posłowie podziwiali bogate zbiory placówki, w tym kolekcję sztuki secesyjnej i art déco. W Muzeum znajdują się także zbiory Sztuki Dalekiego Wschodu, meble, szkło i ceramika polska, a także dzieła artystów związanych z Płockiem i regionem.

Posłowie Platformy Obywatelskiej odwiedzili również Młodzieżowy Dom Kultury im. króla Maciusia Pierwszego w Płocku. Tam spotkali się z uczestnikami warsztatów teatralnych, którzy zgodzili się zaśpiewać fragmenty piosenek z ich repertuaru.

Wizyta w Płocku 8.11.2016