KKB_1003.view

74. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska wzięła udział w uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta. Upamiętniła bohaterów zrywu składając wieniec w imieniu Prezydium Sejmu.

W uroczystości uczestniczyła też premier Beata Szydło, osoby uhonorowane medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, przedstawiciele m.in.: władz państwowych, organizacji żydowskich i  korpusu dyplomatycznego oraz mieszkańcy stolicy.

Powstanie w Getcie Warszawskim było zbrojnym wystąpieniem Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) przeciwko niemieckiej akcji ostatecznej likwidacji getta, rozpoczętej 19 kwietnia 1943 r. Siły powstańcze liczyły ok. 1-1,5 tys. słabo uzbrojonych żołnierzy. Rejonem najcięższych walk była dzisiejsza ul. Zamenhofa, Nalewki i pl. Muranowski. Małe, rozproszone grupy powstańcze walczyły niespełna miesiąc – do 16 maja 1943 r. Tego dnia, na znak zakończenia pacyfikacji getta, dowodzący akcją gen. Juergen Stroop rozkazał wysadzić Wielką Synagogę na Tłomackiem. Cała dzielnica żydowska została spalona i zrównana z ziemią.

źródło: sejm.gov.pl

fot. Krzysztof Białoskórski