Adres kontaktowy Biura

Biuro Poselskie PO
Małgorzaty Kidawa-Błońskiej
Al. Ujazdowskie 18
00-478 Warszawa
e-mail: malgorzata.kidawa-blonska@sejm.pl

Biuro Poselskie w Łomiankach
ul. Warszawska 31
05-092 Łomianki
tel.: 693 943 674
e-mail: lomianki.biuro@gmail.com

Biuro Poselskie w Błoniu
ul. Kościuszki 2
05-870 Błonie

***
[Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres Biura Poselskiego w Warszawie]